Repost: Megat-Ruh

• MEGAT-RUH * O, akal sehat jaman ini! Bagaimana mesti kusebut kamu? Kalau lelaki kenapa seperti kue lapis? Kalau perempuan kenapa tidak keibuan? Dan kalau banci kenapa tidak punya keuletan? Aku menahan air mata punggungku dingin tetapi aku mesti melawan kerna aku menolak bersekutu dengan kamu. Kenapa anarki jalanan mesti ditindas dengan anarki kekuasaan? Apakah … Continue reading Repost: Megat-Ruh

Gerhana Bulan Total 2014

Jadilah seperti matahari dan bulan, mereka tidak pernah mengambil haknya satu sama lain, mereka bersinar tepat waktu, mereka menghangatkan dan menyejukkan, dan mereka senantiasa bertasbih memuji asma-Nya. Allah maha-kuasa atas matahari dan bulan, Allah memperlihatkan ketidakberdayaan matahari-bulan dengan adanya gerhana. Dibalik pergantian malam dan siang, berputarnya bulan dan matahari terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah swt. Hindarilah … Continue reading Gerhana Bulan Total 2014